Instytucje działające w gminie

spgk

Stowarzyszenie przyjaciół gminy Klonowa.

Stowarzyszenie zostało powołane w 2002 roku na terenie gminy Klonowa, powiat sieradzki, województwo łódzkie.

    Organizacja  działa „non profit”. Od wielu lat stowarzyszenie działa na rzecz lokalnej społeczności. Wspiera inicjatywy obywatelskie zmierzające w kierunku poprawy życia mieszkańców gminy.Integruje środowisko lokalne,co determinuje rozwój gminy.Działa na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji, wspiera działalność na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego oraz walorów ekologicznych gminy.

Stoważyszenie  przyznaje stypendium uzdolnionej młodzieży z terenu gminy Klonowa znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. 

Więcej informacji można znaleźć: http://www.spgk.republika.pl/

Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej.

    Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej prowadzi różnorodną działalność kulturalną, kładąc szczególny nacisk na rozwój amatorskiego ruchu artystycznego. W placówce działalność prowadzi  Zespół „Trzy Czwarte”
Dziecięcy Zespół Ludowy oraz Kapela „Paka Klonowiaka” . W ramach działalności w GOK-u prowadzone są zajęcia instrumentalne, taneczne, wokalne, teatralne i sportowe.
Więcej informacji można znaleźć: http://www.gok.klonowa.com.pl/
 

    Gminna Biblioteka Publiczna w Klonowej

    Gminna Biblioteka Publiczna w Klonowej gromadzi, opracowuje i udostępnia księgozbiór dla dorosłych, dzieci i młodzieży obejmujący literaturę piękną oraz wydawnictwa popularno – naukowe.

W czytelni znajdują się najwartościowsze zbiory z różnych dziedzin wiedzy (encyklopedie, słowniki, informatory, albumy, atlasy, itp.), z których można korzystać na miejscu oraz bogaty zbiór regionaliów.
Więcej informacji można znaleźć: http://www.gbpklonowa.republika.pl/
 

Ochotnicza Straż Pożarna w Klonowej

Jednostka bardzo prężna, z ponad 100 letnią tradycją. W jednostce działa bardzo dobrze wyszkolona kadra, jest bardzo dobrze wyposażona w sprzęt ratowniczy. Jednostka bardzo aktywnie wspiera inocjatywy kulturalne. Przy jednostce działa Orkiestra Dęta OSP Klonowa, która uświetnia gminne oraz parafialne uroczystości, oraz promuje gminę na arenie powiatowej oraz wojewódzkiej.
Więcej informacji na: http://ospklonowa.cba.pl/


Jednostka działająca od roku 1917. Jest prężnie działającą, w śród członków jest dużo młodzieży. Aktywnie promuje gminę na zawodach pożarniczych i to nawet na szczeblu wojewódzkim. 
Więcej informacji na: http://www.strazowieczki.ubf.pl/

 

 

Author: Kubalessini