Charakterystyka wsi Klonowa

1.Położenie geograficzne

Klonowa jest położona w południowo- zachodniej części województwa łódzkiego i południu powiatu sieradzkiego. Klonowa graniczy z takimi gminami jak: Czajków z województwa wielkopolskiego, Złoczew, Galewice, Lututów, oraz Brąszewice z województwa łódzkiego.
Położenie Klonowej jest niekorzystne, z powodu znacznego oddalenia od wazniejszych ośrodków miejskich. Jej odległośc od Sieradza wynosi 36 km, od Złoczewa 15 km. Przez Klonowę nie przebiega żaden ważniejszy szlak komunikacyjny, najwyższą kategiorią dróg są drogi powiatowe. Najbliższa stacja kolejowa- Czastary odległa jest o 21 km.
2. Układ przestrzenny:

Przez miejscowośc przebiegają 3 drogi powiatowe:
4545E– z Lututowa do Czajkowa, fragment dawnego „Traktu Kaliskiego”
1701E- biegnąca z Złoczewa do Ostrówka, biegnie ul Złoczewską, ks. Józefa Dalaka i Grabską wkierunku Leliwy.
1703E- biegnąca z Godynic do Klonowej, kończy się na skrzyżowaniu z ul Złoczewską.
Reszta dróg to drogi gminne, bądź dojazdowe.

KlonowaMiejscowość Klonowa składa się z części zwanych:

  1. Duża Wieś- obecnie ul. Długa
  2. Komorniki- ul Słoneczna
  3. Klonowa Poduchowna- pas ziemi przyległu do ul. Księdza Juzefa Dalaka
  4. Grabska Wieś- ul Grabska
  5. Górka Klonowska
  6. Huta Klonowska- ul Zachodnia i Hutnicza

Wieś stanowi pod względem zabudowy wyraźną rzędówkę z regularnym pasowym układem pól. (Dekowski 2004). 

Obszar na którym znajduje się miejscowośc leży w obrębie dwóch jednostek fizycznocznogeograficznych:

Klonowa wysokościowa

Wysoczyzny kaliskiej i Wysoczczyzny Złoczewskiej. Miejscowość leży częściowo w dolinie, najniższy punkt leży na wysokości 160 m n.p.m, leży on na początku ul Zachodniej. Najwyższy punkt w miejscowości to 194m. n.p.m. i znajduje się na południu wsi. 

  

3.Osadnictwo. 

Schemat typowej zagrody w KlonowejZagrody w Klonowej budowano według zasad:

Zagroda znajduje się przy drodze.
Najliczniejsze są zagrody , w których budynki mają chcarakter luźny, usytułowane są wokół podwórza i ogrodzone płotem.
Przy drodze stoi dom, usytuowany frontem do drogi, front skierowany jest w kierunku Północ- południe. Okna skierowane na drogę i na podwórze. Wejście znajduje się od podwórza. W głębi podwórza, na przeciwko domu znajduje sie stodoła. po prawej (lub lewej), usytuowana szczytem do domu i drogi znajduje się obora. Niekiedy na przeciwko obory znajduje się szopa lub garaż.
Z tego typu zabudowy wyłamują sie zagrody na ul. Zachodniej. W starszych zagrodach to stodoła była najbliżej drogi, a dom znajdował się w głębi podwórza. Stan ten nie był jednak zamyślony. Spowodowany był zmianą biegu drogi, która dokonała sie w końcu XIXw., kiedy to właściciel huty szkła zlikwidował starą, nie wygodną dla niego drogę, i kazał zrobić nową w miejscu rowu biegnącego za zagrodami. Dla tego to, niektóre zagrody wydają sie być obrócone- stan ten jednak ulega zmianie, w skutek nowego budownictwa.

Starsze zagrody cechują się bardziej zwartą zabudową, budynki w nich znajdują się blisko siebie. Powodowało to jednak, że cała zagroda, a nawet sąsiednie w razie pożaru ulegały zniszczeniu. Zmiana struktury gospodarczej wsi (zanik małych, tradycyjnych gospodarstw) oraz przypływ ludności miejskiej spowodowały, że obecnie wygląd zagród się zmienia.
Większe gospodarstwa specjalizują się w pewnych typach produkcji i budują wielko powierzchniowe budynki gospodarcze. Przybywa również zagród, gdzie nie znajdują się w nich tradycyjne budynki, takie jak stodoła i obora. Związane jest to z zmniejszaniem się ilości gospodarstw rolnych oraz liczby rolników na terenie wsi. W coraz większym stopiu jest ona sypialną okolicznych miast.

4. Architektura
Z budynków zabudowy zabytkowej w Klonowej  pozostało niewiele. Najczęściej są to budynki z okresu międzywojnia i II wojny św. Na ten stan złożyły się pożary oraz okupacja niemiecka. W czasie wojny ludność miejscowa była wysiedlona, gospodarstwa były łączone w większe gospodarstwa. Budynki mieszkalne były niszczone lub przerabiane na budynki gospodarcze.
Dawnym tradycyjnym typem architektury budynków były domy drewniane szerokofrontowe, z dachem czterospadkowym a potem dwuspadkowym. 
Obecnie przeważają domy murowane, z dachami dwuspadkowymi krytymi dachówką a obecnie blachą.
Najczęstrzym budulcem jest cegła ceramiczna, bloki cementowe i popularna w latach 80 cegła biała.


 

Author: Kubalessini