Spezialkarte von Südpreussen (Mapa Prus Południowych), zwana także mapą Gilleg’o. (1802/1803 r.)

W latach 1793-1807 Klonowa wchodziła w skład prowincji Prusy Południowe.
W 1802/1803 r wydano 13 arkuszy mapy topograficznej Davida Gilly’ego wraz ze skorowidzem arkuszy. Wykonana jest w skali 1:150.000.

Żródło: http://maps.mapywig.org/m/German_maps/series/150K_Gilly_SKvSudpreussen/Gilly_Spezialkarte_von_Suedpreussen_150k_BCUL_06_B3.jpg

Author: Kubalessini