Gminna Komisja Wyborcza w Klonowej ogłasza wyniki wyborów samorządowych z terenu Gminy Klonowa które odbyły się 16 listopada 2014 r.


 

 

Lp. Nazwisko i imię - imiona Zgłoszony przez Komitet Wyborczy Liczba ważnych głosów
Wynik Obwód Nr 1 Obwód Nr 2 Obwód Nr 3 Obwód Nr 4
1 PERDEK Dariusz Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 772 280 220 100 172
2 RYŁ Stanisław Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem 398 117 113 54 114ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW NA RADNYCH DO RADY GMINY W KLONOWEJ

 

OKRĘG NR 1

ZIELIŃSKI Janusz Antoni
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1
4 3
SALAMON Radosław Piotr
zgłoszony przez  Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem, Lista nr 6
3 7

Radnym został wybrany ZIELIŃSKI Janusz Antoni

OKRĘG NR 2

JAŻDŻYK Elżbieta
zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1
4 3
KONIECZNY Jerzy Stanisław
zgłoszony przez  Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem, Lista nr 6
4 1

Radnym została wybrana JAŻDŻYK Elżbieta

OKRĘG NR 3 
Głosowania nie przeprowadzano. Radnym został wybrany JASKUŁA Roman Maciej.
 
OKRĘG NR 4

KUKUŁA Jerzy Wojciech
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1
3 5
SZYMAŃSKA Ewelina Barbara
zgłoszona przez  Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem, Lista nr 6
5 0

Radnym została wybrana SZYMAŃSKA Ewelina Barbara
 
OKRĘG NR 5 
Głosowania nie przeprowadzano. Radnym został wybrany GĘS Stanisław.
 
OKRĘG NR 6

GAŁKA Kazimierz Józef
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1
6 2
SZALA Marcin
zgłoszony przez  Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem, Lista nr 6
4 1

Radnym został wybrany GAŁKA Kazimierz Józef
 
OKRĘG NR 7

SZEWCZYK Urszula
zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1
4 1
GOŁDYN Dorota
zgłoszona przez  Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem, Lista nr 6
4 4

Radnym została wybrana GOŁDYN Dorota
 
OKRĘG NR 8

BRYŁKA Antoni Jan
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1
2 5
KNOPEK Marcin Łukasz
zgłoszony przez  Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem, Lista nr 6
2 8

Radnym został wybrany KNOPEK Marcin Łukasz
 
OKRĘG NR 9

BICZYSKO Sławomir Andrzej
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1
4 5
LEŚNIK Szymon Piotr
zgłoszony przez  Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem, Lista nr 6
3 6

Radnym został wybrany BICZYSKO Sławomir Andrzej
 
OKRĘG NR 10

SIBIŃSKI Błażej Mateusz
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1
4 1
GÓRECKA Anna
zgłoszona przez  Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem, Lista nr 6
3 5

Radnym został wybrany SIBIŃSKI Błażej Mateusz
 
OKRĘG NR 11

DRAPIKOWSKA Marzena
zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1
3 4
GAŁKA Grażyna Dorota
zgłoszona przez  Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem, Lista nr 6
4 4

Radnym została wybrana GAŁKA Grażyna Dorota
 
OKRĘG NR 12

SMOK Piotr Paweł
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1
  8
WOLSKI Alojzy Józef
zgłoszony przez  Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem, Lista nr 6
3 6

Radnym został wybrany WOLSKI Alojzy Józef
 
OKRĘG NR 13 
Głosowania nie przeprowadzano. Radnym został wybrany ZŁOTY Henryk.
 
OKRĘG NR 14

RAPTA Agata Zofia
zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1
3 2
BANAŚ Krzysztof
zgłoszony przez  Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem, Lista nr 6
4 9

Radnym został wybrany BANAŚ Krzysztof
 
OKRĘG NR 15

JĘDRASZCZYK Jerzy Andrzej
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1
5 1
SUŁKOWSKA Beata
zgłoszona przez  Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem, Lista nr 6
3 7

Radnym został wybrany JĘDRASZCZYK Jerzy Andrzej
 
 
Powyższe zestawienie wykonano na podstawie protokołów Gminnej Komisji Wyborczej w Klonowej.

źródło: http://www.klonowa.pl/