Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej przeszedł gruntowny . W niedzielę po południu biblioteka została oficjalnie otwarta.

 

 

Prace budowlane trwały od 9 kwietnia do 31 grudnia ubiegłego roku. Przez cały ten czas biblioteka obsługiwała czytelników i nie miała ani jednego dnia wolnego. Po remoncie GBP zajmuje całe piętro budynku, w którym działała przed modernizacją, tyle że wówczas zajmowała tam tylko dwa pomieszczenia. Reszta należała do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ten ostatni został przeniesiony do nowo wybudowanej siedziby urzędu gminy.

W niedzielne popołudnie, punktualnie o godz. 16, przed siedzibą GBP zebrali się jej pracownicy oraz zaproszeni goście - samorządowcy, bibliotekarze, ale też czytelnicy. Po przecięciu wstęgi przez wójta gminy Klonowa Dariusza Perdka i wicedyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi Piotra Bierczyńskiego, uczestnicy spotkania zasiedli w sali multimedialnej. Tu obejrzeli prezentację przedstawiającą przebieg prac remontowych. Przy okazji dyrektor GBP Agnieszka Musialska podziękowała osobom zaangażowanym w , w tym sześciorgu pracownikom biblioteki.

Wśród zaproszonych na uroczystość gości znaleźli się również przedstawiciele powiatu sieradzkiego, ze starostą Dariuszem Olejnikiem.

-Niektórzy samorządowcy niewiele dbają o instytucje kultury, twierdząc, że najważniejsze są , drogi i jeszcze raz drogi. Nic bardziej mylnego. Zwłaszcza biblioteki wciąż odgrywają ważną rolę wśród lokalnej społeczności. Placówki te już dawno przestały być tylko  książek, a stały się miejscami spotkań z ciekawymi ludźmi oraz miejscami wymiany informacji multimedialnych - mówił starosta, nawiązując do wyremontowanej niedawno Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu. Również i jej dyrektor Hanna Krawczyk wzięła udział w spotkaniu podsumowującym inwestycję w Klonowej.

Uroczystość w klonowskiej bibliotece uświetnił koncert muzyki klasycznej w wykonaniu Klaudii Paroń, pochodzącej z Klonowej uczennicy Polskiego Instytutu Muzycznego w Łodzi.

 GBP w Klonowej kosztowała 852 tys. złotych. Z tej kwoty 512 tys. przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w formie dofinansowania, w ramach wieloletniego programu "Kultura+". Gmina dołożyła 172.644,84 zł.