a5a02e6e1eeed19c192778d2265c86feNadleśnictwo Złoczew informuje, że z dniem 12.05.2015 r. wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu z powodu chemicznego zwalczania osnui gwiaździstej. Ograniczanie populacji osnui w lasach Nadleśnictwa Złoczew wykonane zostanie techniką agrolotniczą przy użyciu insektycydu Mospilan 20 SP.

Oprysk zostanie przeprowadzony na łącznej powierzchni ok. 980 ha Lasów Państwowych w Leśnictwach Błota, Klonowa, Grzyb i Oraczew (zasięg terytorialny Gminy Brąszewice, Gminy Klonowa i Gminy Brzeźnio) oraz ok. 50 ha lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa (Gmina Brąszewice: obr. ewid. Brąszewice i Błota; Gmina Klonowa: obr ewid. Kuźnica Zagrzebska; Gmina Lututów: obr. ewid. Kopaniny).

Zabiegi będą wykonywane z zachowaniem wszelkich wymagań zawartych w przepisach i ustawach. Na granicy lasu objętego zakazem wstępu a w szczególności przy drogach i przejściach prowadzących do lasu zostaną przez nadleśnictwo wywieszone tablice ostrzegawcze z napisem:

„ZAKAZ WSTĘPU DO LASU OD DNIA 12.05.2015 r. DO ODWOŁANIA Z POWODU ZABIEGU CHEMICZNEGO ZWALCZANIA SZKODLIWYCH OWADÓW NA PODSTAWIE USTAWY O LASACH Z 28 WRZEŚNIA 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 12, poz. 59) NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA ZŁOCZEW"

W związku z powyższym podczas wykonywania zabiegu i w ciągu 24 godzin po jego zakończeniu, w strefie zagrożonej (teren bezpośrednio objęty opryskiem oraz pas w odległości 500 m od jego granic) należy zachować środki ostrożności tj. nie przebywać (lub niezwłocznie się wycofać z zagrożonego terenu). Przez okres 14 dni od wykonania zabiegu należy powstrzymać się od zbioru runa leśnego.

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA ZŁOCZEWűródło: UG w Klonowej