foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut id finibus quam, vel placerat nunc. Aliquam hendrerit, sapien et efficitur gravida, neque velit venenatis ligula, vitae tincidunt felis diam id purus. Sed vitae pulvinar risus. Mauris pharetra tortor at urna vestibulum, sit amet placerat turpis varius. Cras feugiat purus ut sollicitudin dignissim. Aenean fringilla consequat arcu ut dapibus.

Gmina Klonowa leży w zachodniej części woj. łódzkiego i południowej części pow. sieradzkiego. Ma powierzchnię 95,37 km2. 
Lecz jej kształt i przynależność administracyjna zmieniała się na przestrzeni dziejów.

Początki
.
Na początku neolitu pojawiły sie na terenie gminy pierwsze osady, lecz nie miały one bardziej zwięzłej organizacji. Ślady po nich znajdujemy w okolicach Klonowej, Lipicze Stara Wieś, Owieczki i Sowizdrzały. Na razie nie ustalono jaki lud zamieszkiwał te tereny.

Około V wieku na te tereny przybyli pierwsi Słowianie. Najprawdopodobniej wyodrębniła się z nich grupa Plemienna- Sieradzanie.

Badania archeologiczne na terenie miasta Sieradza potwierdzają, iż istniała tam od VI — VII wieku otwarta osada a od końca X wieku wielki gród. Prawdopodobnie ośrodkiem administracji plemiennej Sieradzan. Plemię to było częścią większego związku plemiennego tzw. goplańsko-kujawskiego. Wymienia go w swojej kronice z 843 roku anonimowy „Geograf Bawarski”. Wśród wielu plemion, które z całą pewnością znajdowały się na dzisiejszych ziemiach polskich, wymienił plemię Verizane, które identyfikowane jest właśnie z Sieradzanami.

Zostało ono podbite na początku panowania Mieszka I, czyli w połowie X wieku. Sieradz stał sie prawdopodobnie jedną ze stolic i ważnym ośrodkiem Państwa Polskiego.
Teren obecnej gminy Klonowa z całą pewnością podlegał kniaziowi z grodu w Sieradzu, a później kasztelanowi sieradzkiemu. Kasztelania sieradzka powstała za panowania Kazimierza Odnowiciela w latach 1040-1058r.

 

mapa6Prawdopodobnie od samego początku zachodnia i południowa granica gminy stanowiła również granicę kasztelanii- był to rozgraniczenie ziemi sieradzkiej i wieluńskiej(rudzkiej).

Piersza zmiana statusu tych ziem pojawiłą się po 1138 r. kiedy to ziemia sieradzka została włączona do dzielnicy senioralnej. W 1228 r weszły w skład ksiestwa łęczyckiego. W 1260r. na trwałe wyodrębniło sie Księstwo Sieradzkie.

Przez cały ten czas ziemie wokół Klonowej były bardzo mocno związane z sieradzem. W 1272r. na pewno władał tymi terenami Leszek Czarny- w tym roku Książe Sieradzki na proźbę sołtysa klonowskiego, nadał przywilej lokacyjny na prawie niemieckim.

Jednakrze ten sam władca nadał w 1279r przywilej lokacyjny miejscowości Koźmianów i Zdziwujowice. Przypuszcza się iż leżały one W okolicach Klonowej i Brąszewic. Obecnie uznaje się je za zaginione. Lecz te dwa dokumenty potwierdzają iż te ziemie były we władaniu księcia sieradzkiego. Po zjednoczeniu Państwa Polskiego przez władającego Sieradzem Władysława Łokietka Księstwo Sieradzkie stało się integralną częścia państwa Polskiego.

Województwo Sieradzkie.SierM010

 

W 1339 księstwo sieradzkie przekształcono w Województwo Sieradzkie. Było ono podzielone na 2 części- ziemie sieradzką i wieluńska. Podstawową jednostką administracyjną województwa były powiaty. W śród sześciu powiatów był i powiat sieradzki. 

Obecna południowa i wschodnia granica gminy do 1396r. stanowiła granicę Polski- wtedy to krul Władysław Jagieło dołączył do Korony ziemię Wieluńską, która stała sie częścią Woj. Sieradzkiego. 
Dzierzawa Klonowa i późniejsze Starostwo Klonowskie

Zasięg starostwa Klonowskiego powiat przezroczyste2Dawne sołectwo, które ukształtowało się w XIIIw. zastąpiono dzierżawą.
Pierwsza wzmianka o Starostwie niegrodowym w Klonowej pochodzi z 1676r. Obejmowało ono Brąszewice, Godynice, Leliwę, lipicze oraz Kuźnicę Zagrzebską i Błońską.Starostwo w takim kształcie istniało do II rozbioru. 

 

 

 

 

  

Czasy zaborów i powstanie Gminy Klonowa.

Gmina i Parafia Klonowa w 1912

Po II rozbiorze Klonowa znalazła się w prowincji Prusy Południowe, w departamencie kaliskim

i powiecie sieradzkim
Gmina Klonowa prawdopodobnie powstała po powstaniu styczniowym. Jej kształt w przybliżeniu pokrywa sie z kształtem obecnym, lecz była ona większa niż obecnie. należały do niej takie miejscowości jak Błota, Niemojew, Juzefina, Kluski, Knapy. na mapie prezentowanej obok, mozna to wyraźnie zobaczyć- obszar ograniczony ciądłą lub kropkowaną różową linią. Niebieski kolor oznacza granice parafii, widać z niej że parafia pomniejszyła sie jedynie o miejscowość Błota.

II Rzeczpospolita i II Wojna Światowa

Przedwojenna Gmina Klonowa na tle aktualnejPo odzyskaniu niepodległości podjęto tworzenie Administracji Państwowej. Gmina Klonowa jak również powiat sieradzki pozostały w  niezmienym kształcie. Zlikwidowano jedynie Gubernie Kaliską, na jej miejsce utworzono Województwo Łódzkie. W skłąd tego województwa łączono Gminę Klonowa. jeszcze w 1925r. do gminy należała miejscowość Błota oraz ziemie przyległe, lecz na mapie z 1933r, znajdują się już w gm. Brąszewice (Godynice).  Taki stan utrzymał sie do rozpoczęcia II Wojny Światowej. Klonowa została włączona, razem z Powiatem Sieradzkim (Landkreis Schieratz) do Kraju Warty. 

 

 

Okres PRL do czasów obecnych. 

Po wojnie przywrócono stan z II RP. Gmina Klonowa pozostała w takim samym kształcie jak przed wojną do roku 1954. Wtedy to na mocy uchwały nr 38/54 WRN w Łodzi z dnia 4 października 1954 gminę podzielono na 4 gromady 

  1.  Klonowa ( Klonowa, Leliwa, Pawelce i Świątki (z wyłączeniem pustkowia Czekaje i pustkowia Urbany)
  2. Kuźnica Zagrzebska ( Kuźnica Zagrzebska, Kuźnica Błońska i Grzyb oraz pustkowie Urbany i pustkowie Czekaje)
  3.  Owieczki (Owieczki i Lipicze)
  4.  Niemojew (Jeżopole, Kluski i Niemojew (z wyłączeniem wsi Piaski)
    1 stycznia 1958 do gromady Klonowa przyłączono obszary zniesionych gromad Kuźnica Zagrzebska i Owieczki.
    oraz lasy państwowe "Smok" ze znoszonej Gromady Niemojew. W ten sposób ukształtował się obecny zasięg terytorialny gminy Klonowa.

Gromada Klonowa i Niemojew

Gromada Klonowa i Niemojew2

 

 

W 1972r. przywrócono Gminę Klonowa- włączono ją do nowoutworzonego Województwa Sieradzkiego. W 1999r. dokonano ostatniej zmiany administracyjnej w której przywrócono powiat sieradzki i Województwo Łódzkie. W trakcie tej reformy podjęte były próby przyłączenia gminy do pow. Wieruszowskiego lecz nie udało sięto- zbyt duże powiązania z Sieradzem i duża ilośc problemów związanych z tą zmianą przeważyły szale.

Nasza mała ojczyzna od początku była silnie związana terytorialnie z Polską. Najsilniejsze związki mamy z Sieradzem- Nieprzerwanie od XII w. Klonowa należała administracyjnie do Sieradza, w różnej formie. 

Pogoda w Klonowej

Losowe zdjęcie

Manewry powiatowe- Klonowa 2014 r.
Manewry powiatowe- Klonowa 2014 r.

Polecamy


stat4u