foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut id finibus quam, vel placerat nunc. Aliquam hendrerit, sapien et efficitur gravida, neque velit venenatis ligula, vitae tincidunt felis diam id purus. Sed vitae pulvinar risus. Mauris pharetra tortor at urna vestibulum, sit amet placerat turpis varius. Cras feugiat purus ut sollicitudin dignissim. Aenean fringilla consequat arcu ut dapibus.

spgk

Stowarzyszenie przyjaciół gminy Klonowa.

Stowarzyszenie zostało powołane w 2002 roku na terenie gminy Klonowa, powiat sieradzki, województwo łódzkie.

    Organizacja  działa "non profit". Od wielu lat stowarzyszenie działa na rzecz lokalnej społeczności. Wspiera inicjatywy obywatelskie zmierzające w kierunku poprawy życia mieszkańców gminy.Integruje środowisko lokalne,co determinuje rozwój gminy.Działa na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji, wspiera działalność na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego oraz walorów ekologicznych gminy.

Stoważyszenie  przyznaje stypendium uzdolnionej młodzieży z terenu gminy Klonowa znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. 

Więcej informacji można znaleźć: http://www.spgk.republika.pl/

Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej.

    Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej prowadzi różnorodną działalność kulturalną, kładąc szczególny nacisk na rozwój amatorskiego ruchu artystycznego. W placówce działalność prowadzi  Zespół "Trzy Czwarte"
Dziecięcy Zespół Ludowy oraz Kapela "Paka Klonowiaka" . W ramach działalności w GOK-u prowadzone są zajęcia instrumentalne, taneczne, wokalne, teatralne i sportowe.
Więcej informacji można znaleźć: http://www.gok.klonowa.com.pl/
 

    Gminna Biblioteka Publiczna w Klonowej

    Gminna Biblioteka Publiczna w Klonowej gromadzi, opracowuje i udostępnia księgozbiór dla dorosłych, dzieci i młodzieży obejmujący literaturę piękną oraz wydawnictwa popularno - naukowe.

W czytelni znajdują się najwartościowsze zbiory z różnych dziedzin wiedzy (encyklopedie, słowniki, informatory, albumy, atlasy, itp.), z których można korzystać na miejscu oraz bogaty zbiór regionaliów.
Więcej informacji można znaleźć: http://www.gbpklonowa.republika.pl/
 

Ochotnicza Straż Pożarna w Klonowej

Jednostka bardzo prężna, z ponad 100 letnią tradycją. W jednostce działa bardzo dobrze wyszkolona kadra, jest bardzo dobrze wyposażona w sprzęt ratowniczy. Jednostka bardzo aktywnie wspiera inocjatywy kulturalne. Przy jednostce działa Orkiestra Dęta OSP Klonowa, która uświetnia gminne oraz parafialne uroczystości, oraz promuje gminę na arenie powiatowej oraz wojewódzkiej.
Więcej informacji na: http://ospklonowa.cba.pl/


Jednostka działająca od roku 1917. Jest prężnie działającą, w śród członków jest dużo młodzieży. Aktywnie promuje gminę na zawodach pożarniczych i to nawet na szczeblu wojewódzkim. 
Więcej informacji na: http://www.strazowieczki.ubf.pl/

 

 

Położenie geograficzne
Klonowa jest gminą wiejską, położona w południowo- zachodniej części województwa łódzkiego. Administracyjnie należy  ona do powiatu sieradzkiego. Klonowa graniczy z takimi gminami jak: Czajków z województwa wielkopolskiego, Złoczew, Galewice, Lututów, oraz Brąszewice z województwa łódzkiego.

Powierzchnia gminy
Powierzchnia gminy wynosi 95,37 km2, co stanowi 0.5% powierzchni obszarów wiejskich województwa i 6,7% powiatu sieradzkiego. Gmina składa się z 11 sołectw: Grzyb, Klonowa I, Klonowa II, Kuźnica Błońska, Kuźnica Zagrzebska, Leliwa, Lesiaki, Lipicze, Owieczki, Pawelce, Świątki. Obszar gminy podzielony jest na 17 obrębów geodezyjnych oraz 43 wsie i przysiółki.
Gmina Klonowa ma charakter typowo rolniczy. Walorem gminy Klonowa jest duża lesistość. Umożliwia ona rozwój turystyki i bazy rekreacyjno- wypoczynkowej. Wskaźnik lesistości dla gminy wynosi ponad 36%. Jest on prawie dwukrotnie wyższy niż przeciętnie  w powiecie czy województwie. W Klonowej nie ma rozwiniętego przemysłu, dlatego tereny Gminy są czyste ekologicznie.

Ludność
Gminę zamieszkuje około 3150 mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 33 osoby/km2. Społeczeństwo Gminy Klonowa jest stosunkowo młode, a proporcje między ekonomicznymi grupami wieku są korzystne. Największy odsetek osób w Gminie Klonowa stanowią osoby w wieku produkcyjnym. Liczba tych osób cały czas rośnie i stanowi prawie 57% mieszkańców gminy. Jest to grupa, która stanowi potencjalne zasoby pracy. Osoby w wieku poniżej 18 lat stanowią prawie 24% ogółu, podczas gdy przeciętnie w województwie odsetek ten wynosi 21%. Warto zauważyć także, że liczba osób w wieku przedprodukcyjnym ulega ciągłemu zmniejszaniu. Osoby w wieku poprodukcyjnym stanowią mniej niż 20%. Biorąc pod uwagę liczbę osób gminy ze względu na płeć więcej jest kobiet, niż mężczyzn.

Pogoda w Klonowej

Losowe zdjęcie

Manewry powiatowe- Klonowa 2014 r.
Manewry powiatowe- Klonowa 2014 r.

Polecamy


stat4u